ปาก แอบดู กลางแจ้งที่มีคะแนนสูงสุดกับ Mikuru Shiina . ประหลาด