คราวนี้ ขี้เล่น เมียไม่มีเสื้อชั้นในละแวกบ้านที่ทิ้งขยะในตอนเช้าคือ นานาโกะ อาซาฮินะ สาวงาม 1