นักแสดงหญิงวิญญาณพระเจ้าติดต่อกับการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง2