น่ารังเกียจ แล้ว ไอ้จ้อน อยากกิน พวกกามวิตถาร จิ๋ม หยอกฉันเล่น