สองเท่า เย็ดปาก แตกปาก น่ารังเกียจญี่ปุ่น ฮิคารุ ชิอินะ