เล็ก เอเชีย spinner ต้องใช้ บ เป็ เรื่องใหญ่ สีดำ ไอ้จ้อน!