สำนักงานญี่ปุ่นดอกทอง Yuri Kawana ได้รับการร่วมทีมสองเท่าโดยเพื่อนร่วมงาน