เมียที่ยอมแพ้ที่พยายามอย่างดีที่สุดกับหน้าอกเล็กของเธอ ตอน 1